Werkgroep Latijns Amerika Heerlen

De Werkgroep Latijns Amerika wil een brug slaan tussen mensen van basisorganisaties in Latijns Amerika en Parkstad. We ontvangen graag mensen uit dit boeiende en inspirerende continent om het te laten vertellen over hun leven, werk en strijd. Soms leidt dit tot langdurige contacten, in andere gevallen tot kortdurende of eenmalige ontmoetingen. Cultuur en maatschappelijke thema’s zijn regelmatig terugkerende onderwerpen.

Relaties

·        Brazilië: met vertegenwoordigers van indianenvolken, het indianenpastoraat CIMI en instellingen voor straatkinderen

·        Cuba: met scholen

·        Guatemala: met indiaanse koffieboeren, kerkelijk steunpunt voor vakbondswerk (ism. Solidaridad)

Activiteiten

·        “Reizigers informeren reizigers”, een tribune voor uitwisseling van ervaringen van vooral jongeren na een stage of een langere reis over inzet, betrokkenheid en de mensen waarmee ze hebben opgetrokken

·        informatiebijeenkomsten met gasten uit Latijns Amerika

·        standverkoop van kunstnijverheid als lage drempel voor contact

·        projectsteun, bv. Helados Holanda in Peru

Contact

Wim van Kempen

Stutterstraat 9, 6432 AK Heerlen

045 5722503

wimvankempen@kpnplanet.nl