Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente

Toen de gemeente Heerlen heeft zich aanmeldde als millenniumgemeente, heeft het gemeentebestuur heeft HeerlenMondiaal gevraagd om activiteiten te organiseren om de millenniumdoelen dichterbij te brengen. In HeerlenMondiaal zijn organisaties op het gebied van duurzaamheid en mondiaal werk verenigd. Zij zijn uiteraard graag bereid om zich verder in te zetten voor de millenniumdoelen.

Om de activiteiten op te zetten en te co÷rdineren is de Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente opgericht. Hierbij zijn ook mensen betrokken van buiten de kring van HeerlenMondiaal.

De werkgroep stelt zich als doel om zoveel mogelijk mensen in Heerlen bekend te maken met de millenniumdoelen. Verder wil ze stimuleren dat mensen, bedrijven en instellingen in Heerlen zich gaan inspannen om de millenniumdoelen te bereiken. In het beleid van de gemeente zouden de millenniumdoelen een belangrijke rol moeten spelen. Ook vinden we het belangrijk dat de activiteiten in Heerlen ten behoeve van de millenniumdoelen meer bekend worden en dat initiatieven op dit terrein elkaar ondersteunen.

Ons motto is

.:Iedere burger van Heerlen een wereldburger:.

Wil je ook meedoen, geef dat dan door via postbus2015@heerlenmillenniumgemeente.nl.