Raad van Kerken in de Oostelijke Mijnstreek

De Raad wil in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken, in geloof aan de ene Heer Jezus Christus door:

          initiatief te nemen tot en het bevorderen van datgene wat de kerken gezamenlijk kunnen doen

          gezamenlijke bezinning op vragen aangaande geloof en leven

          bezinning in de kerken te bevorderen

Activiteiten

        Stands bij manifestaties

        Vrijdaggebed

        Stilteacties

Contact

J. den Hollander

Illikhoven 14-A, 6116 AL Illikhoven

046 4810205

jjdenhollander@planet.nl