De Millenniumdoelen

 

Het uitbannen van armoede en honger

Het halveren van het aantal mensen dat rond moet komen van minder dan een dollar per dag.

Het halveren van het aantal mensen dat lijdt aan honger.

 

Het bereiken van een universele basiseducatie

Alle jongens en meisjes naar de basisschool

Alle jongens en meisjes maken de basisschool ook af

 

Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen

Het uitbannen van geslachtsdiscriminatie in primair en secundair onderwijs. Bij voorkeur voor 2005, en op alle niveaus voor 2015. Daarnaast moeten de leden gelijke rechten voor mannen en vrouwen in het algemeen bevorderen.

 

Kindersterfte tegengaan

Het sterftecijfer van kinderen jonger dan vijf jaar met twee derde terugdringen.

 

Het tegengaan van moedersterfte

Een reductie van het aantal gevallen van moedersterfte met driekwart.

 

Het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten

Het stoppen en terugdringen van de verspreiding van HIV/AIDS.

Het stoppen en terugdringen van gevallen van malaria en andere ziekten.

 

Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken

De principes van duurzame ontwikkeling integreren in overheidsbeleid en -programma's; het verlies van natuurlijke bronnen tegengaan.

Het deel van de bevolking zonder duurzame toegang tot veilig drinkwater halveren.

Het bereiken van een significante verbetering in het leven van minstens 100 miljoen mensen in sloppenwijken, voor 2020.

 

Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

Verdere ontwikkeling van een open handels- en financieel systeem, gebaseerd op regelgeving, voorspelbaar en niet-discriminerend. Plus toewijding aan goed bestuur, ontwikkeling en armoedebestrijding op nationaal en internationaal niveau.

Tegemoetkomen aan de noden van de minst ontwikkelde landen. Inclusief toeslag- en quotumvrije toegang voor hun exportproducten, lastenverlichting voor arme landen met een extreme staatsschuld, kwijtschelding van officiŽle bilaterale schulden en een guller ontwikkelingsbeleid ten opzichte van armoedereductie.

Tegemoetkomen aan de speciale noden van onontsloten ontwikkelende eilandstaatjes.

Begripvol omgaan met de schuldenlast van ontwikkelingslanden door middel van nationale en internationale maatregelen om tot een, op de lange termijn, beheersbare schuld te komen.

Het, in samenwerking met ontwikkelende landen, ontwikkelen van goed en productief werk voor jongeren.

Het, in samenwerking met de farmaceutische industrie, toegang verschaffen tot betaalbare en noodzakelijke medicatie in de zich ontwikkelende landen.

Het, in samenwerking met de private sector beschikbaar maken van nieuwe technologieŽn, hoofdzakelijk van informatie- en communicatietechnologie