De MillenniumGazet

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin met informatie over de activiteiten in het kader van Heerlen Millenniumgemeente

oktober 2009  

 

Millenniumdoelen

In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoonwater.

Deze beloften zijn samengevat in de acht millenniumdoelen. Deze doelen moeten in 2015 gehaald zijn.

De gemeente Heerlen heeft zich aangemeld als millenniumgemeente en geeft daarmee aan dat ze zich ook zal inzetten voor het bereiken van de millenniumdoelen.

19 oktober: Café Mondiaal en Murphy’s Quiz Night bij Pelt

Bezoekers Café Mondiaal

De vijfde aflevering van Café Mondiaal is op 19 oktober bij Café Pelt op het Pancratiusplein in Heerlen. Het is de avond van Murphy’s Quiz Night. In de quiz is ook een blok vragen over de millenniumdoelen.

De avond begint om 20 uur en de entree is gratis.

 

 

Millenniumdoelstellingen centraal op manifestatie Heerlen in de Wereld – de Wereld in Heerlen

Op zaterdag 26 september vond in Heerlen de manifestatie Heerlen in de Wereld – de Wereld in Heerlen plaats. Deze manifestatie wordt al vele jaren georganiseerd door  HeerlenMondiaal. Alle in HeerlenMondiaal samenwerkende organisaties presenteerden zich met een stand. De manifestatie werd opgeluisterd door veel muziek en dans uit alle delen van de wereld.

Dit jaar stonden de millenniumdoelen centraal op de manifestatie. Alle groepen schonken hier extra aandacht aan. Ook de Werkgroep Heerlen Millennium Gemeente was aanwezig. De werkgroep heeft zich daarom ten doel gesteld dat alle inwoners van de stad in 2010 kennis hebben gemaakt met de millenniumdoelen. Dat proberen we onder meer te bereiken door regelmatig op manifestaties in de stad aandacht te vragen voor de millenniumdoelen. Daarvoor gebruiken we de door COS Limburg ontwikkelde millenniumbarometer. Daarmee wordt aan de bezoekers gevraagd om met een groen en een rood muntje aan te geven wat men het belangrijkste en het minst belangrijke millenniumdoel vindt.

We spraken met veel bezoekers over de millenniumdoelen en vroegen ze om mee te doen met de millenniumbarometer. Veel van de aangesproken bezoekers waren bereid om mee te doen: 73 bezoekers deden mee met de millenniumbarometer.

Veel mensen vonden het moeilijk een keuze te maken: alle millenniumdoelen zijn belangrijk, maar uiteindelijk koos iedereen zijn of haar belangrijkste millenniumdoel. De hoogste score kreeg millenniumdoel 1: uitbanning van extreme armoede en honger. 29 van de deelnemers kozen dit doel. De millenniumdoelen 2 (alle kinderen naar school) en 3 (mannen vrouwen gelijke rechten) deelden de tweede plaats: beide 9 stemmen. Vlak daaronder kwamen de millenniumdoelen 6 (bestrijding ziekten) en 8 (eerlijke handel, hulp en schuldverlichting): ieder 8 stemmen.

De vraag naar het minst belangrijke millenniumdoel vonden de deelnemers vaak nog moeilijker. 14 deelnemers konden geen keuze maken en gaven het rode muntje terug. Millenniumdoel 3 (gelijke rechten voor mannen en vrouwen) en 8 (eerlijke handel, hulp en schuldverlichting) kregen de meeste stemmen: ieder 15. Bij millenniumdoel 3 werd soms gezegd dat gelijke rechten voor mannen en vrouwen niet perse nodig zijn voor de bestrijding van armoede. Eén deelneemster vond eerlijke handel niet eerlijk genoeg: het verschil tussen de prijs die de consument betaalt en de prijs die de producent ontvangt is ook bij zogenaamde eerlijke handel veel te groot.

 

 

 

Colofon

De MillenniumGazet is een uitgave van HeerlenMondiaal. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, meld dat dan aan millenniumgazet@heerlenmillenniumgemeente.nl. U kunt hier ook nieuws kwijt voor de MillenniumGazet.

www.heerlenmillenniumgemeente.nl