De MillenniumGazet

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin met informatie over de activiteiten in het kader van Heerlen Millenniumgemeente

mei 2009  

 

 

 

Millenniumdoelen

 

 

In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoonwater.

 

Deze beloften zijn samengevat in de acht millenniumdoelen. Deze doelen moeten in 2015 gehaald zijn.

 

De gemeente Heerlen heeft zich aangemeld als millenniumgemeente en geeft daarmee aan dat ze zich ook zal inzetten voor het bereiken van de millenniumdoelen.

Werkgroep inventariseert activiteiten voor millenniumdoelen

Toen Heerlen zich aanmeldde als millenniumgemeente vroeg de gemeente aan HeerlenMondiaal om te helpen bij het vormgeven van de bijbehorende activiteiten. Een werkgroep bestaande uit acht personen is inmiddels begonnen met de voorbereidingen.

 

Nu zijn er in Heerlen al veel activiteiten die te maken hebben met de millenniumdoelen. Zo zijn HeerlenMondiaal en de aangesloten groepen al vele jaren actief op de terreinen van de millenniumdoelen. Ook de gemeente doet al veel op het gebied van duurzaamheid en eerlijke handel. Veel scholen hebben activiteiten voor onderwijs in het Zuiden en spannen zich dus in voor millenniumdoel 2. Binnen de kerken werken veel mensen aan de millenniumdoelen. Een overzicht van al deze activiteiten in Heerlen bestaat echter niet. Daarom wil de werkgroep een inventarisatie maken van alle activiteiten in Heerlen die met de millenniumdoelen te maken hebben.

 

U kunt daarbij helpen. Weet u van een activiteit, meld het dan bij millenniumgazet@heerlenmillenniumgemeente.nl . We kunnen die activiteit dan opnemen op onze website.

 

 

 

 

 

Karlijn Dado zingt haar eigen songs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Smeets vertelt over het eerste millenniumdoel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léon Biessen leest gedichten

 

 

 

 

 

 

 

 

Midas Verheijden leidt de discussie

Eerste editie Café Mondiaal succes

De bedoeling van Café Mondiaal is om op een leuke ontspannende manier een duidelijke boodschap over te brengen: samen zijn we verantwoordelijk voor een betere wereld. Met de eerste editie van Café Mondiaal op 20 april is dat zeker gelukt.

 

De bijeenkomst vond plaats in Restaurant De Ontmoeting, misschien wel de mooiste locatie van Heerlen. Als u niet weet waar het is: vroeger was hier Café Max gevestigd. Bij binnenkomst werden we al verrast door een optreden van zangeres  Karlijn Dado. Veel van de liedjes die zij zong, heeft zij zelf geschreven.

 

Het tapas buffet dat de Ontmoeting serveerde was uitstekend en tijdens de maaltijd kwam het gesprek over de millenniumdoelen al goed op gang.

Daarna sprak Paul Smeets over het eerste millenniumdoel: honger en extreme armoede uitbannen. Hij liet duidelijk zien, wat we hier allemaal kunnen doen. Tijdens zijn presentatie kwamen ook andere millenniumdoelen aan de orde. Vooral eerlijke handel met het Max Havelaar keurmerk, Oké bananen en Kuyichi kleding kreeg veel aandacht.

 

Léon Biessen presenteerde indringend een aantal gedichten, waarin armoede en honger een belangrijke rol speelden. Het tweede optreden van Karlijn was mogelijk nog mooier dan het eerste.

 

Het belangrijkste onderdeel van de avond was misschien wel de ronde tafel discussie onder leiding van Midas Verheijden. Er kwamen veel ideeën naar boven over hoe we hier aan de millenniumdoelen kunnen werken. Ook werden contacten gelegd met andere groepen, zoals de transition towns beweging.

 

Al met al was het een leuke en inspirerende avond en alle deelnemers gingen met een tevreden gevoel naar huis.

 

 

Tweede editie Café Mondiaal over millenniumdoel twee

Na een succesvolle eerste editie van Café Mondiaal volgt 18 mei de tweede avond. Dit keer zal het tweede millenniumdoel centraal staan:

alle jongens en meisjes gaan naar school

 

Midas Verheijden spreekt met mensen in Heerlen die er aan werken om dit doel in Afghanistan, Sierra Leone en Guatamala te bereiken. Verder zijn er muzikale en literaire optredens. Aan het einde van de avond zullen we bespreken hoe we individueel en gezamenlijk hier in Heerlen een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van de millenniumdoelen.

 

De avond vindt plaats in het Fieljaal op het Pancratiusplein in Heerlen. Het Fieljaal verzorgt een heerlijke maaltijd.

De tweede editie van Café Mondiaal is op maandag 18 mei in Het Fieljaal, Pancratiusplein, Heerlen en begint om 19.00 uur. De kosten van de avond bedragen 16 euro inclusief de maaltijd. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Wereldwinkel (Akerstraat 9) en het Fieljaal. Ze zijn ook te bestellen via de website www.heerlenmillenniumgemeente.nl  of door een e-mail te sturen naar cafemondiaal@heerlenmillenniumgemeente.nl .

.

 

 

Colofon

De MillenniumGazet is een uitgave van HeerlenMondiaal. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, meld dat dan aan millenniumgazet@heerlenmillenniumgemeente.nl. U kunt hier ook nieuws kwijt voor de MillenniumGazet.

 

 

 

www.heerlenmillenniumgemeente.nl