De MillenniumGazet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin met informatie over de activiteiten in het kader van Heerlen Millenniumgemeente

augustus 2009

 

 

 

Millenniumdoelen

In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoonwater.

Deze beloften zijn samengevat in de acht millenniumdoelen. Deze doelen moeten in 2015 gehaald zijn.

De gemeente Heerlen heeft zich aangemeld als millenniumgemeente en geeft daarmee aan dat ze zich ook zal inzetten voor het bereiken van de millenniumdoelen.

Heerlen vindt uitbanning extreme armoede en honger het belangrijkste millenniumdoel

Tijdens het Pemitochi festival en Corio Tropical vroeg HeerlenMondiaal aan meer dan vierhonderd bezoekers wat ze het belangrijkste millenniumdoel vonden. Het eerste millenniumdoel, uitbanning van extreme armoede en honger, werd het vaakst gekozen. En op de drie bezoekers gaf aan dat ze dit het belangrijkste vonden. Een goede tweede was millenniumdoel 2: alle kinderen naar de basisschool. En op de vier ondervraagden gaf dit als belangrijkste doel aan.

 

Heerlen is een millenniumgemeente. HeerlenMondiaal, een samenwerkingsverband van mondiale groepen in Heerlen, heeft zich daarom ten doel gesteld dat alle inwoners van de stad in 2010 kennis hebben gemaakt met de millenniumdoelen. Dat proberen we onder meer te bereiken door regelmatig op manifestaties in de stad aandacht te vragen voor de millenniumdoelen. Daarvoor gebruiken we de door COS Limburg ontwikkelde millenniumbarometer. Daarmee wordt aan de bezoekers gevraagd om met een groen en een rood muntje aan te geven wat men het belangrijkste en met minst belangrijke millenniumdoel vindt.

Gedurende maand juli stonden we twee maal met de millenniumbarometer op een manifestatie. Op 5 juli was dat op het multiculturele Pemitochi festival en op 30 juli waren we op Corio Tropical, een tropische jaarmarkt op de dag vr de Heerlense wielerronde. We spraken met bezoekers over de millenniumdoelen en vroegen ze om mee te doen met de millenniumbarometer. Veel van de aangesproken bezoekers blijken bereid om mee te doen. Tijdens Pemitochi deden 164 mensen mee en bij Corio Tropical waren dat er 261.

Millenniumdoel 1 wordt het vaakst als belangrijkste millenniumdoel gekozen: n op de drie bezoekers vindt uitbanning van extreme armoede en honger het belangrijkst. Als twee volgt millenniumdoel 2: alle kinderen naar de basisschool. Hiervoor kiest n op de vier bezoekers. De bezoekers van het Pemitochi festival vonden onderwijs zelfs nog iets belangrijker dan het bestrijden van armoede. Een duurzaam milieu komt op de derde plaats. En op de zeven bezoekers vond dit het belangrijkste millenniumdoel.

Vonden veel mensen de vraag naar het belangrijkste millenniumdoel al moeilijk, de vraag naar het minst belangrijke millenniumdoel werd nog veel moeilijker gevonden. Van de mensen die meededen kon 18 procent die vraag niet beantwoorden en gaf het rode muntje terug. Ze vonden alle millenniumdoelen belangrijk. De hoogste score ging hier naar millenniumdoel 8: n op de vijf bezoekers vond eerlijke handel en hulp het minst belangrijk. Maar ook gelijke rechten voor mannen en vrouwen en een duurzaam milieu werden vaak genoemd.

 

Rens Trimp

 


 

Belangrijkste millenniumdoel

 

 

Pemitochi festival 5 juli

Corio Tropical 30 juli

Samen

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

1

Uitbanning extreme armoede en honger

29

34

32

2

Alle kinderen naar de basisschool

33

19

24

3

Vrouwen en mannen gelijke rechten

7

9

8

4

Minder kindersterfte

4

9

7

5

Minder moedersterfte

1

1

1

6

Bestrijding AIDS, malaria en andere ziekten

4

7

6

7

Meer mensen in een duurzaam milieu

11

16

14

8

Eerlijke handel, minder schulden en meer hulp

10

6

8

 

 

 

 

 

Totaal

100

100

100

 

Minst belangrijke millenniumdoel

 

 

 

%

 

 

 

1

Uitbanning extreme armoede en honger

0

2

Alle kinderen naar de basisschool

4

3

Vrouwen en mannen gelijke rechten

17

4

Minder kindersterfte

5

5

Minder moedersterfte

11

6

Bestrijding AIDS, malaria en andere ziekten

9

7

Meer mensen in een duurzaam milieu

15

8

Eerlijke handel, minder schulden en meer hulp

20

?

Kan niet kiezen

18

 

 

 

Totaal

100

 

 

Colofon

De MillenniumGazet is een uitgave van HeerlenMondiaal. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, meld dat dan aan millenniumgazet@heerlenmillenniumgemeente.nl. U kunt hier ook nieuws kwijt voor de MillenniumGazet.

www.heerlenmillenniumgemeente.nl