De MillenniumGazet

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin met informatie over de activiteiten in het kader van Heerlen Millenniumgemeente

kerst 2009  

 

Millenniumdoelen

In september 2000 kwamen de wereldleiders in VN verband bij elkaar voor de Millenniumtop. Er werd afgesproken om gezamenlijk te vechten tegen armoede en honger, ongelijkheid tussen man en vrouw, milieuverontreiniging en HIV/AIDS en om in te zetten op verbetering van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en schoonwater.

Deze beloften zijn samengevat in de acht millenniumdoelen. Deze doelen moeten in 2015 gehaald zijn.

De gemeente Heerlen is millenniumgemeente en geeft daarmee aan dat ze zich zal inzetten voor het bereiken van de millenniumdoelen.

Wethouder Van Zutphen onthult millenniumbord

Om duidelijk te maken dat Heerlen een millenniumgemeente is, zijn op vier plaatsen bij de gemeentegrens millenniumborden geplaatst. Maandag 14 december onthulde wethouder Peter van Zutphen samen met groep 8 van Basisschool De Windwijzer het bord op de Heerlerbaan bij de gemeentegrens met Kerkrade. De wethouder en de kinderen arriveerden per huifkar.

In zijn toespraak gaf Van Zutphen aan dat de millenniumdoelen vooral voor de kinderen belangrijk zijn. Het gaat immers om hun toekomst. Hij gaf een paar voorbeelden van acties van de gemeente om de millenniumdoelen te bevorderen. Doordat vanaf deze maand eerlijke koffie wordt geschonken, bevordert de gemeente eerlijke handel. Door verwarming van woningen en kantoren met mijnwater komt een duurzaam milieu een beetje dichterbij.

Na de onthulling van het bord zongen de leerlingen De Wereld is een Toverbal. Daarmee riepen ze op om samen iets moois van de wereld te maken.

Peter van Zutphen onthult het millenniumbord

 

 

Presentatie Heerlen Millenniumgemeente 2015

Dinsdag 15 december organiseerde de Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente een avond over activiteiten in Heerlen voor de millenniumdoelen. Ruim 80 mensen bezochten de interessante avond in tapasrestaurant De Ontmoeting. Deze avond was er vooral aandacht voor een duurzaam leefmilieu en duurzaam ondernemen.

Infomarkt

Het programma begon met een infomarkt in de Spiegelzaal. Bezoekers kregen onder het genot van een hapje en een drankje informatie over projecten hier en in de derde wereld waar Heerlense burgers bij betrokken zijn. Er waren stands van de Wijk van Morgen, Transition Town Parkstad Limburg, Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente, Wereldwinkel, Zorgboerderij Corisberg, SCAN, de Stichting Taiama-Andreas en het project Muhitimu. De onderlinge discussie was levendig, de tapa’s lekker en de muziek van Hey Angie goed.

Presentaties

Vervolgens waren er drie presentaties. Wethouder Peter van Zutphen sprak over het millenniumbeleid van de gemeente. Hij kon onder andere melden dat de miljoen kopjes koffie per jaar bij de gemeente vanaf 1 december eerlijke koffie bevatten.

Roger van den Boogaard (Parkstad Midden- en Kleinbedrijf) vertelde over de noodzaak en de mogelijkheden van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uit de presentatie werd duidelijk dat er in Parkstad nog veel moet en kan gebeuren.

Ludo Kockelkorn presenteerde de Wijk van Morgen. Hier worden vier energiezuinige en slimme gebouwen ontwikkeld, gerealiseerd, geëxposeerd en geëxploiteerd. De duurzaamheid is mogelijk door het gebruik van nieuwe technologieën. In samenwerking met studenten van Hogeschool Zuyd worden gebouwen ontworpen die passen binnen het thema ‘duurzaam wonen’. Jammer is alleen dat je er niet echt mag wonen omdat de wijk op het industrieterrein Avantis ligt.

De presentaties werden muzikaal omlijst door Mea Culpa.

Discussie

Onder leiding van Ger Houben, presentator bij L1TV, was er daarna een discussie met de presentatoren en het publiek. Tijdens de discussie werden er verscheidene suggesties gedaan voor samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en onderwijs. Ook het publiek kwam met diverse voorstellen. Dit krijgt nog wel een vervolg.

Liedjes en poëzie

Tot slot van de avond zong Harrie Sevriens samen met Wiebe de Vries vier van zijn liedjes en las hij een aantal aforismen. Zoals (uit het hoofd geciteerd): “Huwelijk: wat begint als een vlinder, eindigt vaak in mot”.

 

De avond werd gesponsord door Gemeente Heerlen, Hogeschool Zuyd en ErnstConsultancy.

Hoeve Corisberg op infomarkt

Discussiepanel o.l.v. Ger Houben

Harrie Sevriens en Wiebe de Vries

 

 

Publiek tijdens presentaties

Colofon

De MillenniumGazet is een uitgave van HeerlenMondiaal. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, meld dat dan aan millenniumgazet@heerlenmillenniumgemeente.nl . U kunt hier ook nieuws kwijt voor de MillenniumGazet.

Vergadering werkgroep

De eerstvolgende vergadering van de Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente is woensdag 13 januari 2010. We bespreken dan de plannen voor 2010. Heeft u suggesties, mail ze dan naar postbus2015@heerlenmillenniumgemeente.nl. Wilt u meedoen, stuur dan ook een e-mail.

www.heerlenmillenniumgemeente.nl