Iedereen kan meedoen!

 

Op deze site willen wij een overzicht samenstellen van allerlei initiatieven in onze gemeente die te maken hebben met de millenniumdoelen. Dit overzicht kan u en anderen wellicht aanzetten om ook een bijdrage te leveren op de terreinen armoede, onderwijs, gezondheid en milieu.

Meedoen in de strijd tegen armoede

In Heerlen zelf zijn vele initiatieven om armoede in eigen land te bestrijden en ook ter bestrijding van de armoede in het buitenland, zeker in de derde wereld. Heeft u een initiatief waarmee armoede in eigen land wordt bestreden en/of in het buitenland? Denk aan burenhulp, een pleegkind in Afrika, goederen voor Polen, tweede hands boeken voor een goed doel. Werkt u samen met een bedrijf in de derde wereld? Laat het ons weten!

Meedoen met onderwijs

Een belangrijk millenniumdoel is dat iedereen recht heeft op onderwijs. Hier is het vaak een plicht om naar school te gaan, maar in veel landen is onderwijs niet of nauwelijks voorhanden. Kinderen kunnen niet naar school, simpelweg omdat er geen school is. Daarom kunt u zich melden als u initiatieven heeft om kinderen in de derde wereld de kans te geven te leren voor de toekomst. Denk aan schoolgeld voor een weeskind of meehelpen aan de bouw van een school. Laat het ons weten!

Meedoen met gezondheidszorg voor iedereen

Goede gezondheidszorg en een basisverzekering is niet voor iedereen weggelegd. In veel landen kunnen mensen de dokter niet betalen en zijn er onvoldoende medicijnen en ziekenhuizen. Enge ziektes die hier niet meer voorkomen, of goed bestreden kunnen worden, zorgen voor veel slachtoffers in de derde wereld. Draagt u op de een of andere manier bij aan de verbetering van de gezondheidszorg daar? Laat het ons weten!

Meedoen aan een beter milieu

Het milieu is van iedereen, rijk en arm, zwart en wit. Daarom is het ook zo belangrijk om samen te werken aan een schoner en duurzaam milieu. In Heerlen zijn ongetwijfeld vele initiatieven die bijdragen aan een schoner milieu. Of het nu gaat om de aanleg van fietspaden, grijs watercircuits, zonnepanelen, biologische landbouw of energiezuinig bouwen. Vult u de persoonlijke energiemeter maar eens in en laat het ons weten!

 

Mail naar postbus2015@heerlenmillenniumgemeente.nl