Stichting Loop naar de Pomp

Met deze ludieke naam willen wij aandacht vragen voor de waterproblematiek in Afrika.  Loop naar de Pomp zet zich in voor duurzame kleinschalige projecten in een gebied in het zuiden van Ghana, West Afrika.

Doelgerichte aanpak

Loop naar de Pomp zorgt voor de realisatie, uitvoering en begeleiding van:

  • Veilig drinkwater
  • Opvang regenwater
  • Filters om water te zuiveren
  • Malariapreventie: voorlichting en levering muskietennetten
  • Sanitaire voorzieningen zoals toiletten
  • Educatieprogramma op het gebied van o.a. hygiëne

In het dorp Ogoekrom zijn bovenstaande voorzieningen inmiddels gerealiseerd. Dit programma wordt nu toegepast in diverse omliggende dorpen.

Doneren is realiseren

Voor het uitvoeren van ons programma hebben wij uw hulp hard nodig.  Ons banknummer is 27.37.995 t.n.v. Stichting Loop naar de Pomp, Meerssen.  Giften zijn fiscaal aftrekbaar.  Registratie onder ANBI: NR 817153469

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?

Mail dat naar info@loopnaardepomp.nl .

www.loopnaardepomp.nl

 

Ogoekroms drinkwater uit de poel is verleden tijd.

Ogoekroms drinkwater nú.
Ingebruikname drinkwatertank door Watercomité Ogoekrom.