Klok

De klok geeft aan hoeveel tijd we nog hebben om de Millenniumdoelstellingen te bereiken