Werkgroep Indianen in Brasil

De Conselho Indigenista Missionanário (CIMI) is een organisatie die vanuit de Katholieke Kerk de inheemse volken steunt in hun strijd om land en een eigen identiteit. De organisatie is vrijwel overal aanwezig waar indiaanse gemeenschappen wonen.

In Nederland geeft de Werkgroep Indianen in Brasil bekendheid aan dit werk. Ze vraagt aandacht voor acties van de inheemse gemeenschappen en ondersteunt hen waar mogelijk.

Activiteiten

·        informatievoorziening, bijvoorbeeld via www.indianeninbrasil.nl

·        politieke campagnes

·        educatie

·        publieksbijeenkomsten

·        fondswerving

Contact

Magali Neumann

Stutterstraat 9, 6432 AK Hoensbroek

045 5722503

info@indianeninbrasil.nl

www.indianeninbrasil.nl