Heerlen Mondiaal

HeerlenMondiaal is een samenwerkingsverband van organisaties die werken aan meer mondiaal bewustzijn. Heerlen en de aangesloten organisatie zijn actief op het gebied van vrede, mensenrechten, armoedebestrijding, milieu en derde wereld. Gezamenlijk onderschrijven zij de millenniumdoelstellingen en promoten deze onder de bevolking van Heerlen.

Activiteiten

De aangesloten organisaties voeren elk hun eigen activiteiten uit binnen het kader van hun doelstellingen. Enkele activiteiten voeren zij gezamenlijk uit, zoals:

        Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen

        Goede Vrijdagviering

        Mensenrechtendag

        Maandblad De Inkijk

Contact

Stutterstraat 9, 6432 AK Hoensbroek

045 5722503

wimvankempen@kpnplanet.nl

www.heerlenmondiaal.nl