De wereld in Heerlen

 

Het Bernardinuscollege en de scholen voor Praktijkonderwijs in Heerlen hebben elkaar

gevonden bij het maken van een filmpje dat gedraaid wordt op de Mensenrechtendag.

Script en acteurs werden geleverd door leerlingen van het Bernadinuscollege en het

technische aspect van het filmen en monteren door leerlingen van het Praktijkonderwijs.