Dekenaal Missionair Beraad Heerlen

Het Dekenaal Missionair Beraad  coördineert in het dekenaat Heerlen de missionaire activiteiten van de diverse werkgroepen in de verschillende parochies. Door onderling overleg en samenwerking steunen en inspireren wij elkaar bij onze missionaire opdracht: bewustwording van mensen voor mensen en hun noden. Armoede ver weg, armoede dichtbij. Zorg voor elkaar, dat is onze missie.

Activiteiten

·        Startbijeenkomst Vastenactie

·        Deelname Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen

Contact

Tineke Koenders

Aan de Schacht 7, 6372 MP Landgraaf

045 5332959

g.koenders@hetnet.nl