Amnesty International, groep 87 Heerlen

Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Amnesty richt zich daarbij met name op het recht op leven en bescherming tegen marteling, het recht op vrijheid van geweten en meningsuiting en het recht om niet te worden gediscrimineerd. Amnesty International doet onderzoek naar ernstige schendingen van deze rechten en voert actie om die schendingen tegen te gaan en te voorkomen.

Activiteiten

        brieven schrijfacties

        stands bij manifestaties

Contact

Harry van Sleeuwen

marharvsleeuwen@hetnet.nl