Actief in Heerlen

 

Hier vindt u informatie over activiteiten in Heerlen die te maken hebben met de millenniumdoelen. De lijst is nog verre van volledig. Help ons om onze informatie te completeren.

 

Organiseert u ook iets om de millenniumdoelen te bevorderen, geef het aan ons door. Weet u van een activiteit? Ook dan graag doorgeven.

 

E-mail: postbus2015@heerlenmillenniumgemeente.nl 

 

Organisaties in Heerlen met activiteiten om de millenniumdoelen dichterbij te brengen:

Heerlen Mondiaal

Amnesty International, groep 87 Heerlen

ATD Vierde Wereld

Dekenaal Missionair Beraad Heerlen

Milieudefensie Heerlen

Solidariteits Comité Afghanistan Nederland (SCAN)

Werkgroep Indianen in Brasil

Vredesburo Heerlen

Raad van Kerken in de Oostelijke Mijnstreek

Vredesplatform Heerlen

Wereldwinkel Heerlen

Werkgroep Latijns Amerika Heerlen

Stichting Taiama-Andreas

Transition Town Parkstad Limburg

Muhitimu

Stichting Duurzame Burgerzin door Cultuur

Stichting Loop naar de Pomp

Stichting Kinderprojecten Guatemala

Helados Holanda

Kans voor Open Doel


Klik op de naam van de organisatie voor meer informatie.