ATD Vierde Wereld

ATD Vierde Wereld verbindt wereldwijd mensen van verschillenden oorsprong, sociale status, cultuur en levensbeschouwing om extreme armoede in de wereld uit te bannen. Daarvoor moeten wij onze kijk op de wereld veranderen. In de beweging is plaats voor iedereen die er zijn beste krachten aan wil geven en zo wil meebouwen aan vertrouwen, saamhorigheid en vriendschap. Iedereen krijgt de kans door samen t werken van elkaar te leren en te laten zien wat jij of zij kan zonder dat daar op wordt neergekeken.

Activiteiten

        partnerschappen stimuleren op alle niveauís van de samenleving

        jaarlijkse viering van 17 oktober, Werelddag van verzet tegen armoede

        bewustwording stimuleren ten aanzien van armoede in de wereld

Contact

ATD Vierde Wereld, J. Vuurstaak

Burg. van Grunsvenplein 129, 6411 AS Heerlen

045 5423573 of 06 27623660

j.vuurstaak@home.nl